Sorry, this video is not available in your country.

Nhà Xuất Bản Làm Việc Một Mình Tại Tờ Báo Tiếng Myanmar Duy Nhất Ở Mỹ

chia sẻ

Nhà Xuất Bản Làm Việc Một Mình Tại Tờ Báo Tiếng Myanmar Duy Nhất Ở Mỹ

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 04/05/2021
Thakhin Kai Bwor đã xuất bản Myanmar Gazette - tờ báo tiếng Myanmar duy nhất ở Mỹ - trong gần 15 năm. Người đàn ông 54 tuổi này chỉnh sửa và đưa ra tờ báo, đồng thời chuyển nó đến các vùng lân cận California với sự hiện diện đông đảo của người Mỹ gốc Myanmar.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm