Sorry, this video is not available in your country.

Nhân Viên Văn Phòng Ở Canada Dẫn Chó Đi Làm

chia sẻ

Nhân Viên Văn Phòng Ở Canada Dẫn Chó Đi Làm

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 16/05/2022
Khoảng 200,000 người Canada nhận nuôi chó mèo kể từ khi đại dịch bắt đầu. Gầm 20% người trong độ tuổi 18-24 nói rằng họ sẽ chuyển việc nếu công ty từ chối cho họ mang vật nuôi tới văn phòng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm