Sorry, this video is not available in your country.

Nhân Viên Y Tế Bị Bệnh Nhân Hàng Hung Ở London

chia sẻ

Nhân Viên Y Tế Bị Bệnh Nhân Hàng Hung Ở London

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 06/12/2023
Một nhân viên y tế đã bị một bệnh nhân vật ra khỏi xe cứu thương và quằn quại đau đớn trên sàn.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm