Sorry, this video is not available in your country.

Nhật Bản Dỡ Bỏ Các Hạn Chế Của Covid Đối Với Khách Du Lịch Nước Ngoài

chia sẻ

Nhật Bản Dỡ Bỏ Các Hạn Chế Của Covid Đối Với Khách Du Lịch Nước Ngoài

Người đăng: Mynt
Ngày đăng: 02/10/2022
Vào ngày 22 tháng 9 năm 2022, Nhật Bản thông báo rằng họ sẽ dỡ bỏ các hạn chế cứng rắn của Covid đối với khách du lịch nước ngoài, mở cửa lại biên giới sau hai năm rưỡi.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm