Sorry, this video is not available in your country.

Nhiều Áp Lực Trong Công Tác Bảo Vệ Rừng

chia sẻ

Nhiều Áp Lực Trong Công Tác Bảo Vệ Rừng

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 01/06/2020
Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã ra lệnh đóng cửa rừng từ năm 2016 nhưng nạn phá rừng tại Đắk Lắk diễn biến phức tạp. Trong khi đó, công tác bảo vệ rừng của lực lượng chức năng lẫn chủ rừng đang gặp nhiều khó khăn khi địa bàn rộng, địa hình hiểm trở, cơ sở vật chất và điều kiện sinh hoạt phục vụ tuần tra thiếu thốn và các đối tượng lâm tặc manh động sẵn sàng chống lại người thi hành công vụ khi bị phát hiện phá rừng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm