Sorry, this video is not available in your country.

Nhiều Biện Pháp Mạnh Chống Dịch COVID-19 Từ 0h Ngày 28-3

chia sẻ

Nhiều Biện Pháp Mạnh Chống Dịch COVID-19 Từ 0h Ngày 28-3

Người đăng: Yenht
Ngày đăng: 28/03/2020
Thủ tướng yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng; dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên; người dân ở trong nhà, thật sự cần thiết mới ra ngoài...  

Tin Tức Tất cả

Xem thêm