Sorry, this video is not available in your country.

Nhiều Khách Sạn Cao Tầng Dùng Ánh Sáng Tạo Hình Kêu Gọi Chung Tay Chống Dịch Covid -19

chia sẻ

Nhiều Khách Sạn Cao Tầng Dùng Ánh Sáng Tạo Hình Kêu Gọi Chung Tay Chống Dịch Covid -19

Người đăng: Yenht
Ngày đăng: 28/03/2020
Những ngày vừa qua, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát khiến các nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở lưu trú trong thành phố Nha Trang vắng tanh khách, tuy nhiên, dù gặp khó khăn trong kinh doanh, nhiều khách sạn cao tầng tại Nha Trang đã dùng ánh sáng tạo ra những dòng chữ yêu thương để động viên và kêu gọi mọi người chung tay phong chống đại dịch COVID -19.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm