Sorry, this video is not available in your country.

Nhiều Người Dân Đặt Hy Vọng Vào Nhà Lãnh Đạo Cực Hữu Wilders

chia sẻ

Nhiều Người Dân Đặt Hy Vọng Vào Nhà Lãnh Đạo Cực Hữu Wilders

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 05/12/2023
Chiến thắng ấn tượng trong cuộc bầu cử của nhà lãnh đạo cực hữu Hà Lan Geert Wilders có thể đã gây ra làn sóng chấn động trong giới tinh hoa chính trị châu Âu, nhưng tại một trong những quận nghèo nhất đất nước, thông điệp dân túy của ông đang lan tới tận nhà. Tại Oud Crooswijk, trung tâm thành phố cảng Rotterdam, nhiều người dân cho biết sau nhiều năm vật lộn để kiếm sống, họ hy vọng nhà lãnh đạo cực hữu Wilders sẽ thay đổi mọi thứ nếu ông nắm quyền lãnh đạo đất nước.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm