Sorry, this video is not available in your country.

Nhiều Quy Định Về Thủ Tục Xóa Nhà Dột Nát Khiến Hộ Nghèo Khó Tiếp Cận

chia sẻ

Nhiều Quy Định Về Thủ Tục Xóa Nhà Dột Nát Khiến Hộ Nghèo Khó Tiếp Cận

Người đăng:
Ngày đăng: 01/12/2023
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông tiếp xúc cử tri xã Đắk N’Drót, huyện Đắk Mil và đưa ra nhiều giải pháp để giải quyết tình trạng nhà dột nát, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm