Sorry, this video is not available in your country.

Những Bí Ẩn Nơi Sâu Thẳm (Phần 2 - Tập 4)

chia sẻ

Những Bí Ẩn Nơi Sâu Thẳm (Phần 2 - Tập 4)

Trong chương trình, Jeremy Wade chu du khắp thế giới để mang đến những bí ẩn kinh điển và kỳ lạ nhất ở dưới nước. Vương quốc đó đầy rẫy những điều ta chưa biết và rất hiếm những điều ta đã hiểu.