Sorry, this video is not available in your country.

Những Chú Hổ Trực Tuyến Đài Loan Giúp Đánh Bại Những Nỗi Buồn Do Phong Tỏa

chia sẻ

Những Chú Hổ Trực Tuyến Đài Loan Giúp Đánh Bại Những Nỗi Buồn Do Phong Tỏa

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 22/07/2021
Một vườn thú Đài Loan đang giúp các gia đình nuôi nhốt đối phó với các hạn chế của Covid bằng cách sản xuất các chương trình trực tuyến hàng tuần để kết nối họ với động vật ngay cả khi vườn thú đóng cửa.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm