Sorry, this video is not available in your country.

Những Chung Cư Xuống Cấp Nghiêm Trọng

chia sẻ

Những Chung Cư Xuống Cấp Nghiêm Trọng

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 21/03/2023
Hơn 50 năm tồn tại, chung cư Tôn Thất Thuyết (phường 4, quận 4) đã được cảnh báo hư hỏng từ vài năm trước. Và sự cố sập hành lang gần đây như lời cảnh báo khẩn cấp cho việc di dời.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm