Sorry, this video is not available in your country.

Những Công Dân Mới Nhất Của Áo Giành Lại Quyền Công Dân Bị Đức Quốc Xã Đánh Cắp

chia sẻ

Những Công Dân Mới Nhất Của Áo Giành Lại Quyền Công Dân Bị Đức Quốc Xã Đánh Cắp

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 08/05/2021
Ngay cả khi họ chưa bao giờ đặt chân lên đất Áo, gần 76 năm sau, Holocaust, hậu duệ của những người bị Đức Quốc xã buộc rời khỏi Áo đang đòi lại quốc tịch bị đánh cắp từ tổ tiên của họ.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm