Sorry, this video is not available in your country.

Những Diễn Biến Mới Nhất Của Thế Giới Trước Căng Thẳng Iran - Israel

chia sẻ

Những Diễn Biến Mới Nhất Của Thế Giới Trước Căng Thẳng Iran - Israel

Người đăng:
Ngày đăng: 15/04/2024
Trước những diễn biến căng thẳng giữa Iran và Israel, nhiều quốc gia trên thế giới đã bày tỏ quan ngại sâu sắc, các quốc gia tổ chức quốc tế cũng đã đưa ra lời kêu gọi các bên kiềm chế.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm