Sorry, this video is not available in your country.

Những Kẻ Buôn Ma Túy Đang Truy Đuổi Với Tốc Độ Cao Ở Ngoài Khơi Mexico

chia sẻ

Những Kẻ Buôn Ma Túy Đang Truy Đuổi Với Tốc Độ Cao Ở Ngoài Khơi Mexico

Người đăng: Mynt
Ngày đăng: 12/08/2022
Hải quân Mexico đã thực hiện một cuộc truy đuổi tốc độ cao ngoài khơi bờ biển bang Michoacan vào ngày 03/8/2022, trong nỗ lực bắt một chiếc tàu cao tốc đang bỏ chạy.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm