Sorry, this video is not available in your country.

Những Loài Vật Thông Minh (Phần 1 - Tập 4)

chia sẻ

Những Loài Vật Thông Minh (Phần 1 - Tập 4)

Các loài động vậ phải thông minh thì mới sống sót được. Chris Packham sẽ tới tìm hiểu các loài vật thông minh nhất, khám phá các chiến lược giúp chúng luôn ở thế thượng phong.