Sorry, this video is not available in your country.

Những Người Bán Báo Nhớ Lại Thảm Họa 11/09: "Không Thể Quên"

chia sẻ

Những Người Bán Báo Nhớ Lại Thảm Họa 11/09: "Không Thể Quên"

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 15/09/2021
2.977 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công vào 11/09/2001. Trong đó, 1.106 nạn nhân còn chưa được tìm thấy. Vụ tấn công sẽ là điều khó có thể quên trong cả cuộc đời.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm