Sorry, this video is not available in your country.

Những Người Bạn (Phần 3 - Tập 8)

chia sẻ

Những Người Bạn (Phần 3 - Tập 8)

6 người trẻ tuổi vật lộn tìm chỗ đứng cho mình tại New York.Họ cùng chia sẻ những lúc vui buồn tranh cãi và lãng mạn nước mắt và nụ cườitrong lúc nhận ra giá trị thực sự của tình bạn.