Sorry, this video is not available in your country.

Những Người Đào Huyệt Ở Ấn Độ Làm Việc Liên Tục Suốt 24 Tiếng

chia sẻ

Những Người Đào Huyệt Ở Ấn Độ Làm Việc Liên Tục Suốt 24 Tiếng

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 07/05/2021
Sayyed Munir Kamruddin và các đồng nghiệp của ông đã làm việc 24/24 giờ để chôn cất những người bị chết bởi Coronavirus. Người thợ bốc mộ 52 tuổi đã rất lo sợ khi Covid-19 tại Ấn Độ tăng cao. Dữ liệu chính thức cho thấy hơn 300.000 người trên khắp cả nước đã có kết quả xét nghiệm dương tính trong tuần qua; 3.645 bệnh nhân đã chết vào ngày 29 tháng 4, lập kỷ lục mới về số người chết trong một ngày cao nhất ở Ấn Độ. 

Tin Tức Tất cả

Xem thêm