Sorry, this video is not available in your country.

Những Người Đưa Tang Fukushima Sống Trong Đau Buồn

chia sẻ

Những Người Đưa Tang Fukushima Sống Trong Đau Buồn

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 18/03/2023
Mười hai năm sau trận động đất, sóng thần và thảm họa hạt nhân Fukushima, những người đưa tang đã tập trung để tưởng nhớ hơn 20.000 người đã thiệt mạng. Một người cho biết họ "không ngừng sống với nỗi buồn kể từ ngày đó".

Tin Tức Tất cả

Xem thêm