Sorry, this video is not available in your country.

Những Người Đưa Tang Phải Xếp Hàng Dài Để Bày Tỏ Lòng Kính Trọng Với Nữ Hoàng Elizabeth Ở London

chia sẻ

Những Người Đưa Tang Phải Xếp Hàng Dài Để Bày Tỏ Lòng Kính Trọng Với Nữ Hoàng Elizabeth Ở London

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 22/09/2022
Những người đưa tiễn với hy vọng bày tỏ lòng kính trọng cuối cùng tới Nữ hoàng Elizabeth của Anh đã được yêu cầu xếp hàng dọc theo một tuyến đường kéo dài gần 8 km qua các đường phố của London.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm