Sorry, this video is not available in your country.

Những Người Rừng Alaska (Phần 7 - Tập 2)

chia sẻ

Những Người Rừng Alaska (Phần 7 - Tập 2)

Ở Alaska có một gia đình đông người đang sống trong rừng sâu cách xa nền văn minh. Họ hình thành tập quán riêng, ngữ điệu riêng, và cách sinh tồn riêng. Cuộc sống ở nơi hoang dã sẽ thử thách từng người nhưng cũng giúp họ gắn bó hơn bao giờ hết.