Sorry, this video is not available in your country.

Những Người Ủng Hộ Giáo Sĩ Iraq Lại Xông Vào Tòa Nhà Quốc Hội

chia sẻ

Những Người Ủng Hộ Giáo Sĩ Iraq Lại Xông Vào Tòa Nhà Quốc Hội

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 08/08/2022
Ngày 30/7, hàng trăm người biểu tình ủng hộ giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite - Moqtada al-Sadr đã xông vào tòa nhà Quốc hội Iraq ở thủ đô Baghdad. Đây là lần thứ hai trong tuần này, người biểu tình tràn vào tòa nhà Quốc hội để phản đối phe đối lập đề cử ứng viên thủ tướng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm