Sorry, this video is not available in your country.

Những Nhà Buôn Ô Tô: Chiếc Xe Trong Mơ (Phần 2 - Tập 3)

chia sẻ

Những Nhà Buôn Ô Tô: Chiếc Xe Trong Mơ (Phần 2 - Tập 3)

Trong chương trình, người mê xe Mike Brewer và thợ máy Marc Priestley có sứ mệnh cứu những chiếc xe cũ có thể sửa chữa bằng cách sửa, nâng cấp những chiếc xe tiêu biểu bằng số tiền nhất định rồi bán cho người khác.