Sorry, this video is not available in your country.

Những Nhà Buôn Ô Tô Đại Tài (Phần 1 – Tập 4)

chia sẻ

Những Nhà Buôn Ô Tô Đại Tài (Phần 1 – Tập 4)

Hai người nổi tiếng đam mê xe hơi dẫn dắt mỗi đội khôi phục những chiếc xe cổ, cũ kỹ và cạnh tranh để giành được giá thầu cao hơn khi bán chúng.