Sorry, this video is not available in your country.

Những Tài Năng Tột đỉnh Của Thiên Nhiên (Tập 2)

chia sẻ

Những Tài Năng Tột đỉnh Của Thiên Nhiên (Tập 2)

Động vật và thực vật thông minh và biết ngụy trang là một trong những tài năng lớn nhất của tự nhiên. Chương trình miêu tả hành vi, thủ thuật và ngoại hình đã truyền cảm hứng cho một số phát minh vĩ đại nhất của chúng ta.