Sorry, this video is not available in your country.

Những Thách Thức EU Phải Đối Mặt Khi Muốn Tăng Thành Viên

chia sẻ

Những Thách Thức EU Phải Đối Mặt Khi Muốn Tăng Thành Viên

Người đăng:
Ngày đăng: 30/09/2023
Mở rộng châu Âu không còn là vấn đề mới nhưng tiến trình này đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là các vấn liên quan đến ngân sách.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm