Sorry, this video is not available in your country.

Những "Thiên Thần Áo Trắng" Cuba Giúp Nước Ý Đương Đầu Với Đại Dịch

chia sẻ

Những "Thiên Thần Áo Trắng" Cuba Giúp Nước Ý Đương Đầu Với Đại Dịch

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 25/03/2020
Cuba đang gửi các chuyên gia y tế của mình đến Bologna để giúp các bác sĩ Ý chống lại sự bùng phát của coronavirus. Các bác sĩ Cuba đã ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch tả ở Haiti và chống Ebola ở Tây Phi 10 năm trước.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm