Sorry, this video is not available in your country.

Những Thợ Mỏ Nam Phi Sợ Mất Việc Hơn Sợ Nhiễm Covid-19

chia sẻ

Những Thợ Mỏ Nam Phi Sợ Mất Việc Hơn Sợ Nhiễm Covid-19

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 22/05/2020
Những người thợ mỏ Nam Phi sợ mất việc hơn sợ nhiễm Covid-19. Họ còn cả gia đình, còn nhiều ghánh nặng miếng cơm manh áo. Nếu không có việc làm họ sẽ chết đói trước khi chết vì bệnh dịch.
Tags: Covid-19

Tin Tức Tất cả

Xem thêm