Sorry, this video is not available in your country.

Nick & Aaron Carter: Thần Tượng Sa Ngã (Phần 1 - Tập 2)

chia sẻ

Nick & Aaron Carter: Thần Tượng Sa Ngã (Phần 1 - Tập 2)

Bộ phim tài liệu ba phần này theo chân Melissa chia sẻ câu chuyện của mình, phát hiện ra một chiến dịch quấy rối có chủ đích từ trên xuống và cuối cùng kiện Nick và những kẻ lạm dụng ngành công nghiệp âm nhạc khác.