Sorry, this video is not available in your country.

Niger Tổ Chức Cuộc Đua Lạc Đà Lớn Ở Sahara

chia sẻ

Niger Tổ Chức Cuộc Đua Lạc Đà Lớn Ở Sahara

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 26/09/2021
Hai vòng 5 km và người chiến thắng chỉ mới 10 tuổi: cuộc đua lạc đà Ingall ở phía bắc Niger là sự kiện hàng đầu của lễ hội "Salt Cure", một lễ kỷ niệm lớn của chủ nghĩa mục vụ Sahara bị mắc kẹt trong cuộc xung đột thánh chiến trong khu vực.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm