Sorry, this video is not available in your country.

Nỗ Lực Khống Chế Các Đám Cháy Trên Vườn Quốc Gia Hoàng Liên

chia sẻ

Nỗ Lực Khống Chế Các Đám Cháy Trên Vườn Quốc Gia Hoàng Liên

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 21/02/2024
Thông tin từ Ủy ban nhân dân thị xã Sa Pa, trong 3 nguồn phát cháy trên vườn Quốc gia Hoàng Liên thì 2 điểm cháy ở gần khu dân cư thôn Séo Mý Tỷ và điểm cháy khu vực Nà Háng hướng đi thôn Hàng và thôn San 1, xã Hoàng Liên đã được khống chế.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm