Sorry, this video is not available in your country.

Nỗi Lo An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh

chia sẻ

Nỗi Lo An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh

Người đăng:
Ngày đăng: 28/11/2023
Tình trạng thanh thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông ngày càng phổ biến và nhiều diễn biến phức tạp. Điển hình là hiện tượng học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đi học bằng phương tiện xe máy điện, xe máy, xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm