Sorry, this video is not available in your country.

Nỗi Lo Mã Số Vùng Trồng

chia sẻ

Nỗi Lo Mã Số Vùng Trồng

Người đăng: thuyhien
Ngày đăng: 17/09/2023
Cả nước hiện có khoảng 7.000 mã số vùng trồng và hơn 1.500 mã số cơ sở đóng gói nông sản được cấp để phục vụ xuất khẩu theo yêu cầu của các thị trường. Tuy nhiên, tỷ lệ giám sát mã số sau khi cấp đối với vùng trồng chỉ vào khoảng hơn 40%, cơ sở đóng gói là 17%, những con số này quá thấp so với yêu cầu thực tế.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm