Sorry, this video is not available in your country.

Nỗi Lo Trộm Cắp Tài Sản Tại Các Khu Nhà Trọ Dịp Tết

chia sẻ

Nỗi Lo Trộm Cắp Tài Sản Tại Các Khu Nhà Trọ Dịp Tết

Người đăng: lanhht
Ngày đăng: 22/01/2022
Mùa tết cũng là dịp hoành hành của các loại tội phạm và trong thời gian gần đây, nạn trộm cắp tại các khu nhà trọ công nhân, người lao động có chiều hướng gia tăng.
Tags: Trộm cắp

Tin Tức Tất cả

Xem thêm