Sorry, this video is not available in your country.

Nỗi Niềm Các Bác Sĩ Nơi Tuyến Đầu Chống Dịch, Mệt Mỏi Cũng Không Dám Nói Gia Đình

chia sẻ

Nỗi Niềm Các Bác Sĩ Nơi Tuyến Đầu Chống Dịch, Mệt Mỏi Cũng Không Dám Nói Gia Đình

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 18/04/2020
Nhiều nhân viên chăm sóc sức khỏe đang hy sinh thời gian của gia đình để làm việc suốt ngày đêm. Có nhiều khi mệt mỏi, họ chẳng biết chia sẻ cùng ai.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm