Sorry, this video is not available in your country.

Nóng Buồng Khử Khuẩn Toàn Thân Di Động Phòng Chống Dịch Covid-19

chia sẻ

Nóng Buồng Khử Khuẩn Toàn Thân Di Động Phòng Chống Dịch Covid-19

Người đăng: Yenht
Ngày đăng: 14/03/2020
Thay vì chỉ phòng tránh lây nhiễm dịch Covid-19 bằng cách đeo khẩu trang hay sát khuẩn tay thường xuyên, Viện Vệ sinh Sức khỏe và Nghề nghiệp đã kết hợp với Đại học Bách Khoa Hà Nội sáng tạo ra buồng khử khuẩn toàn thân di động.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm