Sorry, this video is not available in your country.

Nông Dân Afghanistan Đấu Tranh Để Kiếm Lợi Nhuận Từ Cây Bông

chia sẻ

Nông Dân Afghanistan Đấu Tranh Để Kiếm Lợi Nhuận Từ Cây Bông

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 28/05/2023
Những người từng trồng và buôn bán cây thuốc phiện ở Helmand, Afghanistan cho biết việc trồng bông không phải là phương pháp thay thế khả thi cho cây anh túc vì lợi nhuận thấp hơn và hạn hán nghiêm trọng. Họ kêu gọi Taliban cầm quyền cung cấp cho họ một phương án thay thế để kiếm sống, đe dọa sẽ quay trở lại trồng thuốc phiện, thứ được sử dụng để sản xuất heroin.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm