Sorry, this video is not available in your country.

Nông Dân Ở Tây Nam Trung Quốc Thoát Nghèo Nhờ Trồng Hoa

chia sẻ

Nông Dân Ở Tây Nam Trung Quốc Thoát Nghèo Nhờ Trồng Hoa

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 16/09/2020
Nông dân ở tỉnh Vân Nam, miền tây nam Trung Quốc đã tìm ra một phương pháp mới để thoát nghèo, đó là trồng hoa thay vì trồng lúa và ngô truyền thống.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm