Sorry, this video is not available in your country.

Nông Dân Tây Nguyên Được Mùa Tiêu "Ngọt"

chia sẻ

Nông Dân Tây Nguyên Được Mùa Tiêu "Ngọt"

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 01/04/2024
Hồ tiêu là một trong những cây trồng thế mạnh của các tỉnh Tây Nguyên với gần 100.000 héc ta. Trong đó, Đắk Lắk chiếm 40% diện tích toàn vùng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm