Sorry, this video is not available in your country.

Nông Dân Trồng Dầu Cọ Malaysia Đối Mặt Với Tình Trạng Thiếu Hụt Lao Động Trầm Trọng

chia sẻ

Nông Dân Trồng Dầu Cọ Malaysia Đối Mặt Với Tình Trạng Thiếu Hụt Lao Động Trầm Trọng

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 05/08/2022
Malaysia đối mặt với tình trạng thiếu 1,2 triệu lao động nhập cư trong các lĩnh vực sản xuất, đồn điền và xây dựng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm