Sorry, this video is not available in your country.

Nông Dân Trung Quốc Chiến Đấu Với Sa Mạc Hóa Ở Gobi

chia sẻ

Nông Dân Trung Quốc Chiến Đấu Với Sa Mạc Hóa Ở Gobi

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 10/06/2021
Sau nhiều thập kỷ trồng cây trên sa mạc Gobi, người nông dân Wang Jinyi đã giúp vùng đất rộng lớn này xanh tươi trở lại. Dưới sự chỉ đạo của nhà nước, các đội quân tình nguyện đã tham gia tái trồng rừng ở sa mạc Gobi như một phần trong mục tiêu của Trung Quốc là mở rộng tổng độ che phủ của rừng ở đó lên 24,1% vào năm 2023.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm