Sorry, this video is not available in your country.

Nữ Chủ Tịch Người Kurd Ở Iraq Chiến Đấu Với Thế Giới Của Đàn Ông

chia sẻ

Nữ Chủ Tịch Người Kurd Ở Iraq Chiến Đấu Với Thế Giới Của Đàn Ông

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 21/06/2021
Rewaz Faiq chỉ là một trong hai phụ nữ làm diễn giả quốc hội ở Trung Đông, nơi chính trị là thế giới của đàn ông, nhưng bà mẹ hai con người Kurd người Iraq thì không hề bối rối. Tham gia chính trường từ năm 15 tuổi, Faiq biết mình sẽ phải đối mặt với những thách thức khi được bầu vào chức vụ ở khu vực tự trị của người Kurd ở miền bắc Iraq vào năm 2019.
Tags: Chính trị

Tin Tức Tất cả

Xem thêm