Sorry, this video is not available in your country.

Nữ Nhà Thơ Da Màu Đầu Tiên Được Khắc Hình Lên Đồng Xu Mỹ

chia sẻ

Nữ Nhà Thơ Da Màu Đầu Tiên Được Khắc Hình Lên Đồng Xu Mỹ

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 26/01/2022
Nhà hoạt động và nhà văn quá cố Maya Angelou đã trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên xuất hiện trên đồng tiền của Hoa Kỳ.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm