Sorry, this video is not available in your country.

Ồ Ạt Đăng Ký Nhập Hơn 4 Triệu Con Heo Từ Thái Lan

chia sẻ

Ồ Ạt Đăng Ký Nhập Hơn 4 Triệu Con Heo Từ Thái Lan

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 30/06/2020
Đã có 27 lượt doanh nghiệp của Việt Nam đăng ký kiểm dịch nhập khẩu hơn 4 triệu con heo sống từ Thái Lan vào Việt Nam.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm