Sorry, this video is not available in your country.

Ở Tiền Tuyến, Gia Đình Syria Đã Tự Đào Hầm Trú Ẩn

chia sẻ

Ở Tiền Tuyến, Gia Đình Syria Đã Tự Đào Hầm Trú Ẩn

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 30/09/2023
Tại ngôi làng ma của mình ở phía tây bắc Syria, gần chiến tuyến, Ahmad Khalil, một cư dân ở Kansafra, đã đẽo một hầm tránh bom bằng đá để bảo vệ gia đình mình khỏi các cuộc tấn công và tránh phải sống trong một trại di dời. 

Tin Tức Tất cả

Xem thêm