Sorry, this video is not available in your country.

Ô Tô Tải Lật Ngang Khi Lùi Xe Xuống Đò

chia sẻ

Ô Tô Tải Lật Ngang Khi Lùi Xe Xuống Đò

Người đăng: Yenht
Ngày đăng: 13/03/2020
Trong lúc đang lùi xe xuống đò, một chiếc ô tô tải chở sắt bất ngờ lật ngang làm nhiều người hoản hốt.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm