Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách phần

Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Tôi - Oh! My Emperor | Tập 1

8.6 / 190 đánh giá
Đạo diễn: Cao Bác
Sản xuất: Tencent Video
Từ thế kỉ 21, cô gái Lạc Phỉ Phỉ nhân duyên đen đủi, vô tình xuyên không tới một đất nước xa xôi thần bí – Hoàng Đạo Quốc. Vận mệnh an bài cho Lạc Phỉ Phỉ trở thành nữ chính xuyên không thê thảm nhất lịch sử.  

Có thể bạn thích

Phim bộ 8.3 60 Tập
Phim bộ 8.1 40 Tập
Phim bộ 8.9 15 Tập
Phim lẻ 8.3 102 Phút
Phim bộ 7.5 45 Tập
Phim bộ 8.3 55 Tập
Phim bộ 7.5 50 Tập
Phim bộ 10.0 45 Tập
Phim bộ 7.2 80 Tập
Phim bộ 8.2 60 Tập
Phim bộ 8.1 40 Tập
Phim lẻ 7.5 86 Phút
Phim bộ 8.8 54 Tập
Phim bộ 9.3 32 Tập
Phim bộ 7.6 38 Tập
Phim bộ 9.1 38 Tập
Phim bộ 8.7 38 Tập
Phim bộ 8.8 61 Tập (5 Phần)
Phim bộ 8.8 36 Tập
Phim bộ 7.6 39 Tập
Phim bộ 8.3 40 Tập
Phim bộ 8.3 42 Tập
Phim bộ 8.3 34 Tập
Phim bộ 8.4 86 Tập (2 Phần)
Phim bộ 8.7 50 Tập
Phim bộ 8.4 80 Tập
Phim bộ 7.8 38 Tập
Phim bộ 8.3 36 Tập
Phim bộ 7.9 75 Tập (2 Phần)
Phim bộ 8.2 40 Tập