Sorry, this video is not available in your country.

Ông Trump Dùng Tu Chính Án Thứ 5 Hơn 400 Lần Trong Vụ Án Gian Lận

chia sẻ

Ông Trump Dùng Tu Chính Án Thứ 5 Hơn 400 Lần Trong Vụ Án Gian Lận

Người đăng:
Ngày đăng: 07/02/2023
Khi được hỏi về các vấn đề tài chính của mình, cựu Tổng thống Trump liên tục viện dẫn quyền trong tu chính án thứ 5 chống lại sự tự buộc tội và đã sử dụng quyền này hơn 400 lần để từ chối trả lời các câu hỏi. "Bất cứ ai ở vị trí của tôi mà không dùng tới tu chính án thứ 5 là một kẻ ngốc, một kẻ ngốc tuyệt đối", ông Trump nói trong video.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm