Sorry, this video is not available in your country.

Pakistan: Y Tá Biểu Tình Vì Phải Làm Việc Trong Điều Kiện Thiếu Thốn Đồ Bảo Hộ

chia sẻ

Pakistan: Y Tá Biểu Tình Vì Phải Làm Việc Trong Điều Kiện Thiếu Thốn Đồ Bảo Hộ

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 15/05/2020
Hàng chục y tá ở thành phố Karachi, Pakistan đã biểu tình để phản đối các điều kiện công việc trong đại dịch coronavirus vào ngày 12/5.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm